دکتر شهاب الدین بهرامی
دکتر شهاب الدین بهرامی شماره نظام پزشکی (۱۰۶۸۴۰)
متخصص روانپزشکی

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر شهاب الدین بهرامی
  • درمان سردرد خوشه ای
  • درمان اختلال جسمانی سازی
  • درمان اختلال تبدیلی
  • درمان خود بیمار انگاری
  • درمان خود زشت انگاری
  • سوگ درمانی
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر شهاب الدین بهرامی
ترس
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
مشکل تو زندگی با شوهرم د...
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
حس افسردگی
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
افسردگی دو قطبی
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
مشاوره برای انتخاب بهترین...
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
مشکل انتخاب همسر
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
جنسی
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
اندازه الت
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
مشکل اعصاب
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر شهاب الدین بهرامی
شروع مجد اسنترا
دکتر شهاب الدین بهرامی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل