فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۴
بورد تخصصی اعصاب و روان
درمان افسردگی،اضطراب،وسواس،اختلالات خلقی،بی خوابی،اختلالات زناشویی،مشاوره،ترک اعتیاد،کودکان و بیش فعالی