نوبت دهی اینترنتی
P
تهران، بیمارستان سوم شعبان، درمانگاه تخصصی، (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33129111 021
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00
پنج شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 14:00