دکتر محمد شکوری
دکتر محمد شکوری شماره نظام پزشکی (104371)
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر محمد شکوری
  • درمان سرطان پروستات
  • نمونه برداری مغز استخوان
  • غربالگری سرطان
  • درمان سرطان سینه
  • درمان سرطان پوست
  • درمان سرطان خون
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر محمد شکوری
تومور آستروسیتوما بطن چها...
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
آزمایش مغز استخوان
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
خونریزی لثه
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
پروستات بدخیم
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
سرطان
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
سرطان رحم
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
شیمی درمانی
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
افت شدید پلاکت خون
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
کم خونی
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل  

دکتر محمد شکوری
درد پا
دکتر محمد شکوری
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

قبل