اطلاعات تماس و نوبت دهی

بیمارستان شهید بهشتی

کردستان، قروه، انتهای بلوارسیدجمال الدین اسد ابادی، بیمارستان شهید بهشتی قروه

15220150 087

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 21:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر شیوا رحیمی
مجموع 3 مورد.
دکتر شیوا رحیمی
صرع رولاندیک
دکتر شیوا رحیمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

قبل  

دکتر شیوا رحیمی
متنی
دکتر شیوا رحیمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

قبل  

دکتر شیوا رحیمی
درد در قسمت باسن تا کف پا
دکتر شیوا رحیمی
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نورولوژی(مغز و اعصا...

قبل