اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات قابل ارائه
 • تشخیص آرتروز
 • تشخیص نارسایی قلبی
 • تشخیص کم خونی
 • تشخیص عفونت های ادراری
 • تشخیص نارسایی کلیه
 • تشخیص روده تحریک پذیر
 • تشخیص بیماری التهابی روده
 • بررسی تپش قلب
 • بررسی اختلالات انعقادی
 • بررسی اختلالات جذب
 • بررسی آسیت
 • بررسی یرقان
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر فریبا شکری
مجموع 3 مورد.
دکتر فریبا شکری
ازمایش
دکتر فریبا شکری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر فریبا شکری
رفتن شیشه در معده
دکتر فریبا شکری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل  

دکتر فریبا شکری
زخم دهان
دکتر فریبا شکری
متخصص داخلی
متخصص داخلی

قبل