دکتر مرتضی سلیمانی

عرفان

تهران، سعادت آباد

****09105233 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا جمعه از ساعت 19:00 تا ساعت 22:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

بیمارستان ولی عصر

همدان، تويسركان، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان ولی عصر

****34923 081 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

بانک ملی

تهران، چهارراه استانبول

****09105233 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا جمعه از ساعت 19:00 تا ساعت 22:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی