اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

عرفان

تهران، سعادت آباد

09105233612 [ الان می توانید تماس بگیرید ]

شنبه تا جمعه از ساعت 19:00 تا ساعت 22:00

P

بیمارستان ولی عصر

همدان، تويسركان، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان ولی عصر

34923038 081 [ الان می توانید تماس بگیرید ]

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

P

بانک ملی

تهران، چهارراه استانبول

09105233612 [ الان می توانید تماس بگیرید ]

شنبه تا جمعه از ساعت 19:00 تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر سلیمانی
مجموع 3 مورد.
دکتر مرتضی سلیمانی
کتف درد از پشت کمر و مجاو...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
درد پشت ران و پهلو سمت را...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر مرتضی سلیمانی
درد داخل شانه بر اثر بلند...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی