اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان ولی عصر

همدان، تويسركان، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان ولی عصر

34923038 081

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مرتضی سلیمانی
مجموع 3 مورد.
دکتر مرتضی سلیمانی
ناویکولر فرعی
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر مرتضی سلیمانی
درد کمر تا انتهای انگشتان...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر مرتضی سلیمانی
ارنج درد
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل