اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان ولی عصر

همدان، تويسركان، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان ولی عصر

34923038 081

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مرتضی سلیمانی
مجموع 3 مورد.
دکتر مرتضی سلیمانی
دیسک کمر
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر مرتضی سلیمانی
کمر درد و تنگی کانال و عد...
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر مرتضی سلیمانی
درد پا
دکتر مرتضی سلیمانی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل