دکتر مرتضی سلیمانی

مطب

تهران، جردن، ظفر غربی

****88775 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای سه شنبه ها از ساعت 12:00 ظهر تا ساعت 14:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

بیمارستان معیری

تهران، خیابان مجاهدین اسلام روبروی مجلس

****77521 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 16:00، پنج شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 11:00 صبح

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

بانک ملی

تهران، چهارراه استانبول

****02188794 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا جمعه از ساعت 19:00 تا ساعت 22:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی