مکان های من
P
همدان، تويسركان، بلوار شهید بهشتی، بیمارستان ولی عصر (مسیر یابی)
تلفن تماس : 34923038 081
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00