اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر سید شاهرخ تقوی
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر سید شاهرخ تقوی
بزرگ شدن غده لنفاوی بر اثر زدن واکسن ب ث ژ نوزاد
دکتر سید شاهرخ تقوی
فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سید شاهرخ تقوی
خون بعد از مدفوع
دکتر سید شاهرخ تقوی
فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سید شاهرخ تقوی
آزمایش خون
دکتر سید شاهرخ تقوی
فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر سید شاهرخ تقوی
افزایش قد
دکتر سید شاهرخ تقوی
فوق تخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی