نوبت دهی اینترنتی
P
سیستان و بلوچستان، زاهدان، خیابان خیام، روبرو مرکز جراحی شفا، ساختمان پزشکان مرکزی، طبقه 2 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 33433152 054
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
دوشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00
پنج شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00