دکتر پویا طیبی

دکتر پویا طیبی

دکتر پویا طیبی

مازندران، بابل، میدان کشوری، خیابان سرگرد قاسمی، ساختمان پزشکان سینوهه، طبقه 2، واحد 3

****01132263 011 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
  • درمان بیماریهای شریانی گردن (کاروتید)، قفسه سینه (آئورت سینه ایی)، شکم (آئورت شکمی و شریانهای احشایی) و اندامها
  • تعبیه کاتتر (شالدون و پرمیکت)، فیستول و گرفت مصنوعی برای انجام دیالیز
  • تعبیه کاتتر پورت برای انجام شیمی درمانی
  • درمان بیماریهای عروق لنفاوی
  • درمان ضایعات عروقی مادرزادی
  • درمان جراحی و اندوواسکولار واریس های اندام تحتانی و انجام اسکلروتراپی
  • درمان بیماریهای وریدی شکم، لگن و اندامها (زخم های وریدی و ترومبوز وریدهای عمقی)
  • درمان جراحی و اندوواسکولار آنوریسم های آئورت و سایر شریانها
  • درمان جراحی و اندوواسکولار صدمات عروقی
  • درمان اندوواسکولار عروق در زخمهای پای دیابتی