دکتر پویا طیبی

دکتر پویا طیبی

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید

مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، ضلع غربی بیمارستان روحانی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید

****32207 011 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
  • درمان بیماریهای شریانی گردن (کاروتید)، قفسه سینه (آئورت سینه ایی)، شکم (آئورت شکمی و شریانهای احشایی) و اندامها
  • تعبیه کاتتر (شالدون و پرمیکت)، فیستول و گرفت مصنوعی برای انجام دیالیز
  • تعبیه کاتتر پورت برای انجام شیمی درمانی
  • درمان بیماریهای عروق لنفاوی
  • درمان ضایعات عروقی مادرزادی
  • درمان جراحی و اندوواسکولار واریس های اندام تحتانی و انجام اسکلروتراپی
  • درمان بیماریهای وریدی شکم، لگن و اندامها (زخم های وریدی و ترومبوز وریدهای عمقی)
  • درمان جراحی و اندوواسکولار آنوریسم های آئورت و سایر شریانها
  • درمان جراحی و اندوواسکولار صدمات عروقی
  • درمان اندوواسکولار عروق در زخمهای پای دیابتی