دکتر پویا طیبی

دکتر پویا طیبی

دکتر پویا طیبی

مازندران، بابل، میدان کشوری، خیابان سرگرد قاسمی، ساختمان پزشکان سینوهه، طبقه 2، واحد 3

****01132263 011 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها و دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 16:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
  • درمان پای دیابتی
  • فیستول عروقی
  • کاتتر های عروقی