نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، ضلع غربی بیمارستان روحانی، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32207751 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 16:00 الی 20:00