دکتر علیرضا تیموری
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر علیرضا تیموری
  • درمان تشنج (صرع)
  • درمان تنگی کانال نخاعی کمر
  • درمان تنگی کانال نخاعی گردن
  • درمان کیست کلوئید
  • درمان کیست آراکنوئید مغز
  • درمان تومورهای هیپوفیز
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر علیرضا تیموری
درد کمر و خواب رفتن سر
دکتر علیرضا تیموری
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علیرضا تیموری
سرگیجه فقط هنگام دراز کشی...
دکتر علیرضا تیموری
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علیرضا تیموری
سر درد
دکتر علیرضا تیموری
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علیرضا تیموری
درد کتف
دکتر علیرضا تیموری
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علیرضا تیموری
دیسک گردن
دکتر علیرضا تیموری
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علیرضا تیموری
علت تب در بیمار کما چیست؟
دکتر علیرضا تیموری
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علیرضا تیموری
سر درد
دکتر علیرضا تیموری
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل  

دکتر علیرضا تیموری
سردرد وسرگیجه
دکتر علیرضا تیموری
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز...

قبل