بازگشت به لیست سوالات
ا.ص
عنوان :

دیسک گردن

متخصص نوروسرجری(جراحی مغز ...
ام ارای انجام دادم گفتند دییک گردن دارم پزشک د اراک گفتن یاجراحی باز یا ۹ماه تایک سال رعایت و مراقبت داشته باشم خوب میشه.میخاستم نظر شماهم بدونم که بااستراحت و مراقبت خوب میشه دیسک گردن یا نه؟

دکتر علیرضا تیموری

سلام
متاسفانه تصویری که ارسال کردید بازم می شود