دکتر سیده عالمه یوسف نژاد
خراسان شمالی ، اسفراين
شماره نظام : ۱۵۰۹۷۲
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 15 دقیقه
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۴
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۸
دانشگاه علوم پزشکی بابل
دارای بورد تخصصی