نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، بابل، میدان دانشگاه، خیابان گنج افروز، بیمارستان آیت الله روحانی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32238301 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
دوشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 12:00 ظهر