دکتر عزیزالله یوسفی
اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر عزیزالله یوسفی
  • درمان روده تحریک پذیر در کودکان
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر عزیزالله یوسفی
میکروب معده
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
کهیر و جوش همراه خارش
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
درد اطراف ناف
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
سخت مدفوع کردن کودک 2.5 س...
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
نفخ شکم
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
مشکل در مدفوع
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
دلدرد کودک ۳ ساله
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
کم کاری معده
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
بالا بودن چربی
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل  

دکتر عزیزالله یوسفی
بزرگی شکم کودک
دکتر عزیزالله یوسفی
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

قبل