اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک کوثر

بوشهر، كنگان، کلینیک کوثر

37227777 077

یک شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 18:00 تا ساعت 20:00

P

بیمارستان امام خمینی

بوشهر، كنگان، خیابان رازی، بیمارستان امام خمینی

37228533 077

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00، سه شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 08:00 صبح

خدمات قابل ارائه
  • درمان سل
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر مهدی یوسفی پور
مجموع 3 مورد.
دکتر مهدی یوسفی پور
درمورد آزمایش hiv
دکتر مهدی یوسفی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر مهدی یوسفی پور
پنومونی
دکتر مهدی یوسفی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل  

دکتر مهدی یوسفی پور
آزمایش اج آی وی
دکتر مهدی یوسفی پور
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
متخصص بیماری های عفونی و ...

قبل