اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر میلاد زاهدی
  • درمان سردرد خوشه ای
  • درمان اختلال درد
  • درمان اختلال جسمانی سازی
  • درمان اختلال تبدیلی
  • درمان خود بیمار انگاری
  • درمان خود زشت انگاری
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر میلاد زاهدی
سردرد بالای سر تاری ...
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
رابطه جنسی
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
خود ارضایی
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر میلاد زاهدی
خود ارضایی
دکتر میلاد زاهدی
متخصص روانپزشکی

قبل