چشم پزشکی
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 30 بهمن
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 12 ساعت
متخصص چشم پزشکی
مشاوره متنی 4,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 ساعت
نوبت حضوری 40,000 تومان اولین وقت آزاد 28 بهمن
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ گلو...
متخصص چشم پزشکی