چشم پزشکی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 3 اردیبهشت
متخصص چشم پزشکی
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده
نوبت حضوری 40,000 تومان اولین وقت آزاد 11 دی
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ گلوکوم
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان ...
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی
مشاوره متنی تکمیل ظرفیت
میانگین زمان پاسخدهی هنوز محاسبه نشده