دکتر زهرا کیانی

دکتر زهرا کیانی

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

بیمارستان شهید رجایی

اصفهان، داران، بلوار طالقانی، بیمارستان شهید رجایی

****57226 031 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 10:00 صبح تا ساعت 19:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان تومور اربیت چشم
 • درمان مگس پران چشم
 • درمان جدا شدن خلفی زجاجیه
 • درمان جدا شدن شبکیه چشم
 • درمان ورم شبکیه چشم
 • درمان رتینوپاتی دیابتی
 • درمان خونریزی زیر ملتحمه چشم
 • درمان پینگوکولا
 • درمان قرمزی چشم
 • درمان خارش چشم
 • درمان خراش قرنیه
 • درمان جرقه زدن چشم