دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی شماره نظام پزشکی (60531)
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان خلفی

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
  • درمان نزدیک بینی چشم
  • درمان نیستاگموس مادرزادی
  • درمان تنبلی چشم
  • درمان انتروپیون
  • درمان گل مژه
  • درمان ناخنک چشم
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
آب مروارید
دکتر عسگری رضانژاد ا...
متخصص چشم پزشکی و فل...

قبل  

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
چشم
دکتر عسگری رضانژاد ا...
متخصص چشم پزشکی و فل...

قبل  

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
درگیری عصب چشم
دکتر عسگری رضانژاد ا...
متخصص چشم پزشکی و فل...

قبل  

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
نابینایی موقت هردوچش...
دکتر عسگری رضانژاد ا...
متخصص چشم پزشکی و فل...

قبل