اطلاعات تماس و نوبت دهی تمامی محل ها
خدمات دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
  • درمان نزدیک بینی چشم
  • درمان نیستاگموس مادرزادی
  • درمان تنبلی چشم
  • درمان انتروپیون
  • درمان گل مژه
  • درمان ناخنک چشم
مشاهده لیست تمام خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
چشم درد
دکتر عسگری رضانژاد ا...
متخصص چشم پزشکی و فل...

قبل  

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
لکه در دید
دکتر عسگری رضانژاد ا...
متخصص چشم پزشکی و فل...

قبل  

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
شبکه چشم
دکتر عسگری رضانژاد ا...
متخصص چشم پزشکی و فل...

قبل  

دکتر عسگری رضانژاد امیردهی
درد چشم
دکتر عسگری رضانژاد ا...
متخصص چشم پزشکی و فل...

قبل