متخصص مغز و اعصاب در اصفهان

متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
متخصص نوروسرجری(جراحی مغز و اعصاب)
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان