بازگشت به لیست سوالات
م.ح
عنوان :

جواب سونوگرافی

متخصص زنان، زایمان و نازا ...
سلام خانم دکتر لطف میکنید جواب آزمایشمو تفسیر کنید . ضربان قلب جنیتو پیدا نکردن گفتن مجدد مراجعه کنم چیز نگران کننده ای نیست ؟

دکتر مژگان جهانفر

فایل قابل خواندن نیست اگر زیر ۶ یا ۷ هفته است باید تکرار شود ممکن است دیر تر از تاریخ پریود باردار شده باشید