بازگشت به لیست سوالات
م.د
عنوان :

بینی

متخصص گوش، حلق و بینی و ف ...
بینیم کیپ شده یک ماهه اسیرم کرده یک راهی جلوم بزارید ممنون میشم

م.د

چرا بس جواب نمیدید

دکتر زهرا رحمانی

سلام باید ویزیت بشید

م.د

بس واسه چی مشاوره گزاشتید

دکتر زهرا رحمانی

برای پاسخ گویی به سوالاتی که بدون معاینه قابل پاسخ باشند یا بتوانید عکس مدارک تون یا ضایعه تون رو بفرستید و مشاوره بگیرید