بازگشت به لیست سوالات
ص.ن
عنوان :

آترزی دو گوش

متخصص گوش، حلق و بینی و ف ...
بسته بودن مادرزادی کانال دو طرفه گوش پسر ۳ ساله ام می خواستم بدونم بهترین مرکز جراحی برای باز کردن کانال گوش کدام مراکز می باشد چون شهرستانی هستم ممنون میشم راهنمایی کنید

دکتر زهرا رحمانی

سلام

اول باید سی تی اسکن کنیم ببینیم گوش داخلی تشکیل شده یا نه

گاهی تا زمان ۱۸ سالگی جراحی نمی کنیم

ص.ن

اسکن شده گوش داخلی ساله فقط باز کردن کانال مهمه میشه بیشتر راهنمایی کنید
اسکن براتون می فرستم

دکتر زهرا رحمانی

گوش میانی نه داخلی؟