بازگشت به لیست سوالات
س.ظ
عنوان :

بیماری مادرزادی قلب

متخصص بیماری های کودکان
باسلام و خسته نباشید
نوزاد۴ماه و نیمی دارم که به تازگی پس از اکو متوجه شدیم دریچه آئورتش دو لتی هست و یکی از آنها تنگی خفیف دارد.سوالم اینه که درمان این بیمارا چگونه ست؟و آیا زندگی عادی و عمر طبیعی خواهند داشت؟

دکتر جلال نژاد جواد

سلام باید با مراجعه وبروسی بیستر در مورد شدت تنگی وعلائم شیرخوار وفشتر قلبی در ائورت وبطن چپ نوع درمان را تعیین کرد در موارد خفیف بررسی های دورهای لازم است واگر شدت تنگی بیشترسود ویا علائم بیشتر وتغییرات نوار قلب داشته باشد بالون وگشادکردن تنگی انجام میشود