سوالات پزشکی گروه خون و سرطان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر پیمان اعتمادفر
آزمایش ازدواج
دکتر پیمان اعتمادفر
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر علیرضا قاضی زاده
آزمایش ازدواج
دکتر علیرضا قاضی زاده
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر پیمان اعتمادفر
تفسیر آزمایش
دکتر پیمان اعتمادفر
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر فاطمه نجاتی فر
کبودی انگشتان پا
دکتر فاطمه نجاتی فر
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر مجتبی گرجی
سرطان لنفوم
دکتر مجتبی گرجی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر محمدرضا برزگرتهمتن
شیمی درمانی یا پرتودرمانی
دکتر محمدرضا برزگرتهمتن
متخصص رادیو آنکولوژی (رادیوتراپی-آنکولوژی)
متخصص رادیو آنکولوژی (راد...

دکتر محمدرضا برزگرتهمتن
اعلام نظر تخصصی
دکتر محمدرضا برزگرتهمتن
متخصص رادیو آنکولوژی (رادیوتراپی-آنکولوژی)
متخصص رادیو آنکولوژی (راد...