سوالات پزشکی گروه خون و سرطان

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر محمدرضا برزگرتهمتن
غده در سینه
دکتر محمدرضا برزگرتهمتن
متخصص رادیو آنکولوژی (رادیوتراپی-آنکولوژی)
متخصص رادیو آنکولوژی (راد...

دکتر محمد فرانوش
نوتروپنی
دکتر محمد فرانوش
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر پیمان اعتمادفر
تالاسمی مینور،نوتروپنی،آن...
دکتر پیمان اعتمادفر
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر پیمان اعتمادفر
تفسیر آزمایش خون
دکتر پیمان اعتمادفر
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر سید امیرعباس نکوئی
تغییر دارو
دکتر سید امیرعباس نکوئی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر علیرضا قاضی زاده
سرطان
دکتر علیرضا قاضی زاده
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر پیمان اعتمادفر
آزمایش آهن
دکتر پیمان اعتمادفر
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر محمدرضا برزگرتهمتن
بیوپسی از بافت پستان و ری...
دکتر محمدرضا برزگرتهمتن
متخصص رادیو آنکولوژی (رادیوتراپی-آنکولوژی)
متخصص رادیو آنکولوژی (راد...

دکتر سعید رضوی دیزجی
آیا پدرم سرطان دارد؟
دکتر سعید رضوی دیزجی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...

دکتر مجتبی گرجی
جواب آزمایش
دکتر مجتبی گرجی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
فوق تخصص هماتولوژی و انکو...