سوالات پزشکی گروه پزشکی ورزشی

سوالاتی که در زیر مشاهده می نمایید توسط خود کاربران طراح سوال به عنوان سوال عمومی جهت نمایش به عموم کاربران زوپ تعیین گردیده است.دکتر امیر حسین عابدی یکتا
پادرد
دکتر امیر حسین عابدی یکتا
متخصص پزشکی ورزشی
متخصص پزشکی ورزشی

دکتر امیر حسین عابدی یکتا
مزوتراپی لاغری
دکتر امیر حسین عابدی یکتا
متخصص پزشکی ورزشی
متخصص پزشکی ورزشی