نوع پزشکی دندانپزشک

یک دندانپزشک عمومی در موضوعاتی مربوط به پیگیری و درمان بیماری های دهان و دندان مثل پوسیدگی، دندان درد، کشیدن دندان و... فعالیت می کند و چنانچه مشکل دندان شما حاد بوده، شما را به یکی از تخصص های دندانپزشکی مثل آسیب شناسی دهان و فک و صورت، ارتودنسی (ارتودانتیکس)، بیماری های دهان و فک و صورت، بیماری‎های لثه (پریودانتیکس)، جراحی دهان و فک و صورت، درمان ریشه (اندودانتیکس)، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی کودکان، رادیولوژی دهان و فک و صورت، پروتزهای دندانی و... ارجاع می دهد.
مازندران
متخصص بیماری‎های لثه (پریودانتیکس)
متخصص بیماری های دهان و فک و صورت