متخصص طب سالمندان

یک متخصص طب سالمندی در موضوعاتی مربوط به پیشگیری، ارزیابی، تشخیص و درمان بیماری های سالمندان مثل اختلال هوشیاری، کاهش توانایی در حفظ تعادل، سندرم های دوران سالمندی و... فعالیت می کند. منظور از سالمند افراد با سن 60 سال و بالاتر هستند.