متخصص چشم پزشکی

یک متخصص چشم پزشکی در موضوعاتی مربوط به تشخیص، پیشگیری از ابتلا به بیماری های چشمی، درمان و مراقبت بیماران دچار بیمار های چشم و ضمائم آن و اختلالات بینایی مادرزادی و اکتسابی مثل کاهش دید ناشی از بیماری هایی مثل آب مروارید، آب سیاه یا تنبلی و انحراف چشم مادرزادی فعالیت می کند.
مازندران
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان ...
متخصص چشم پزشکی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
خوزستان
کردستان