متخصص چشم پزشکی

یک متخصص چشم پزشکی در موضوعاتی مربوط به تشخیص، پیشگیری از ابتلا به بیماری های چشمی، درمان و مراقبت بیماران دچار بیمار های چشم و ضمائم آن و اختلالات بینایی مادرزادی و اکتسابی مثل کاهش دید ناشی از بیماری هایی مثل آب مروارید، آب سیاه یا تنبلی و انحراف چشم مادرزادی فعالیت می کند.
متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ ویتره ورتین سگمان ...
مشاوره متنی 35,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 13 دقیقه
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت حضوری 85,000 تومان اولین وقت آزاد 23 تیر
متخصص چشم پزشکی
مشاوره متنی 15,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
متخصص چشم پزشکی
مشاوره متنی 10,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 25,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
آذربایجان غربی