دکتر سپیده احمدوند

دکترا حرفه ای داروسازی
معرفی دکتر احمدوند
سپیده احمدوند-پزشک داروساز-کارشناسDPIC(مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم)-فارغ التحصیل سال ۱۳۹۵-سه ثبت اختراع دارویی-نفراول همایش اینوتک کشوری و برنده گرنت فناوری سال ۱۳۹۵.در صفحه اینستاگرام daroosaze_khanevade میتونین منو پیدا کنین
سپیده احمدوند-پزشک داروساز-کارشناسDPIC(مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم)-فارغ التحصیل سال ۱۳۹۵-سه ثبت اختراع دارویی-نفراول همایش اینوتک کشوری و برنده گرنت فناوری سال ۱۳۹۵.در صفحه اینستاگرام daroosaze_khanevade میتونین منو پیدا کنین