نوبت دهی اینترنتی
P
خراسان رضوی، بردسكن، میدان نماز، ابتدای بلوار ولایت، جنب سالن ورزشی شهید یغمایی، کلینیک نبوت (مسیر یابی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 15:00
یک شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 15:00
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 15:00
سه شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 15:00
چهارشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 15:00
پنج شنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 15:00