بیمارستان پیامبر اعظم قشم

هرمزگان، قشم، جزیره قشم، بلوار پیامبراعظم

****5212 076 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 12:00 ظهر، دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 00:00 صبح

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد

بیمارستان نکویی فرقانی

قم، بلوار شهید جواد دل آذر

****31 025 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه و یک شنبه و سه شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد

ویزیت

تهران، دیباجی جنوبی

****3131 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها از ساعت 00:00 صبح تا ساعت 20:00

مناسب معلولین
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین تصاویر
آلبوم تصاویر اعمال جراحی - 1261 آلبوم تصاویر اعمال جراحی - 1262
آلبوم تصاویر اعمال جراحی - 1251 آلبوم تصاویر اعمال جراحی - 1252