دکتر فرزانه سادات امینی نژاد
دکتر فرزانه سادات امینی نژاد
قم
شماره نظام : 102722
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۳
متخصص داخلی
۱۳۹۱
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
۱۳۹۷
دارای بورد فوق تخصصی