دکتر فرزانه سادات امینی نژاد
دکتر فرزانه سادات امینی نژاد
قم
شماره نظام : 102722
مکان های من
P
قم، ابتدای خیابان 19دی، بیمارستان کامکار (مسیر یابی)
تلفن تماس : 37713511 025
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 09:00 صبح الی 12:00 ظهر
چهارشنبه ها : از ساعت 16:00 الی 19:00