دکتر غلامرضا آذرنیا
قم
شماره نظام : 145825
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد 25 مرداد
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب

قم، خیابان بوعلی سینا، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب

32914951 025

شنبه تا یک شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00، دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر آذرنیا
مجموع 3 مورد.
دکتر غلامرضا آذرنیا
تعادل
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
گردن درد و خشکی گردن
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر غلامرضا آذرنیا
زانو
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی