اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب

قم، خیابان بوعلی سینا، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب

32914951 025

دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر غلامرضا آذرنیا
مجموع 3 مورد.
دکتر غلامرضا آذرنیا
درد کمر
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر غلامرضا آذرنیا
دست درد
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر غلامرضا آذرنیا
انگشت دست
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل