دکتر غلامرضا آذرنیا

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب

قم، خیابان بوعلی سینا، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب

****32914 025 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00، دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان دررفتگی آرنج
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
 • درمان جابجایی کشکک زانو