اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب

قم، خیابان بوعلی سینا، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب

32914951 025

دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 22:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر غلامرضا آذرنیا
مجموع 1 مورد.
دکتر غلامرضا آذرنیا
درد انگشت شست دست راست
دکتر غلامرضا آذرنیا
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل