دکتر غلامرضا آذرنیا
قم
شماره نظام : 145825
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 30,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
نوبت دهی اینترنتی
P
قم، خیابان بوعلی سینا، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32914951 025
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00