نوبت دهی اینترنتی
P
قم، خیابان بوعلی سینا، بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (مسیر یابی)
تلفن تماس : 32914951 025
ساعات پاسخدهی تلفن ها
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 22:00