دکتر محسن بیگمی
البرز ، کرج
شماره نظام : 132368
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک

البرز، کرج، کرج-چهارراه طالقانی کوچه شهروز پلاک 90 طیقه 1

32217387 026

یک شنبه تا دوشنبه از ساعت 17:30 تا ساعت 20:30

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر بیگمی
مجموع 3 مورد.
دکتر محسن بیگمی
زانو درد
دکتر محسن بیگمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محسن بیگمی
درد در ساعد
دکتر محسن بیگمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر محسن بیگمی
درد پا
دکتر محسن بیگمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی