دکتر محسن بیگمی

کلینیک

البرز، کرج، کرج-چهارراه طالقانی کوچه شهروز پلاک 90 طیقه 1

****32217 026 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه تا دوشنبه از ساعت 17:30 تا ساعت 20:30

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی