اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک

قزوین، قزوين، بیمارستان دهخدا

33342050 028

سه شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 17:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر محسن بیگمی
مجموع 3 مورد.
دکتر محسن بیگمی
درد در ساعد
دکتر محسن بیگمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر محسن بیگمی
درد پا
دکتر محسن بیگمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل  

دکتر محسن بیگمی
سوزش استخوان های دست وپا
دکتر محسن بیگمی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

قبل