دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
دکتر زهرا مقیم پور بیژنی شماره نظام پزشکی (112150)
متخصص روانپزشکی

تهران ، پردیس

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
  • درمان سردرد خوشه ای
  • درمان اختلال جسمانی سازی
  • درمان اختلال تبدیلی
  • درمان خود بیمار انگاری
  • درمان خود زشت انگاری
  • سوگ درمانی
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
اضطراب
دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
خلق و خو ،حافظه ،تمرکز ، ...
دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
آزمایش ازدواج
دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
افسردگی
دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
اور دوز
دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
استرس و اضطراب و عصبی شدن
دکتر زهرا مقیم پور بیژنی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل