دکتر سیدایمان دانش خواه
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
شماره نظام : ۱۱۳۳۴۵
مشاوره متنی 20,000 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
مشاوره ویدئویی 40,000 تومان اولین وقت آزاد امروز
اطلاعات تماس و نوبت دهی
آخرین سوالات دکتر دانش خواه
مجموع 3 مورد.
دکتر سیدایمان دانش خواه
سلام خسته نباشین
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
بررسی آزمایش کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی

دکتر سیدایمان دانش خواه
کرونا
دکتر سیدایمان دانش خواه
پزشک عمومی
پزشک عمومی