دکتر بابک حسین زاده
دکتر بابک حسین زاده
تهران
شماره نظام : 147236
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

کلینیک شهید فلاحی

تهران، بلوار نیرو زمینی، کلینیک شهید فلاحی

29728507 021

شنبه ها از ساعت 16:30 تا ساعت 18:00، چهارشنبه ها از ساعت 09:00 صبح تا ساعت 11:00 صبح

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر حسین زاده
مجموع 3 مورد.
دکتر بابک حسین زاده
درد مچ دست
دکتر بابک حسین زاده
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر بابک حسین زاده
پارگی تاندون و رباط
دکتر بابک حسین زاده
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر بابک حسین زاده
پشت درد
دکتر بابک حسین زاده
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی