دکتر علیرضا جاهدی
دکتر علیرضا جاهدی شماره نظام پزشکی (42054)
متخصص روانپزشکی

البرز ، کرج

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر علیرضا جاهدی
  • درمان سردرد خوشه ای
  • درمان اختلال جسمانی سازی
  • درمان اختلال تبدیلی
  • درمان خود بیمار انگاری
  • درمان خود زشت انگاری
  • سوگ درمانی
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر علیرضا جاهدی
افسردگی
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
زود انزالی
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
روحی
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
بی خوابی
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
تجویزه قرص
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
پادرد
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
به من داروی هالپریدول وکل...
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
افسردگی
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
بیماری من حاد نیست
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علیرضا جاهدی
ترک الکل
دکتر علیرضا جاهدی
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل