دکتر مهدی کریمیان

صدور نسخه الکترونیک:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه سلامت همگانی

مهرگان

خوزستان، آبادان، خیابان امیری، خیابان کاشانی، جنب داروخانه دکتر هندیجانی، طبقه اول

****53231 061 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 21:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

مطب

خوزستان، آبادان، خیابان کاشانی_ جنب داروخانه دکتر هندیجانی_ ساختمان پرنیان_ طبقه یکم

****53231 061 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها از ساعت 17:00 تا ساعت 20:00

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد

مطب شخصی

خوزستان، آبادان، خیابان کاشانی_ جنب داروخانه دکتر هندیجانی_ ساختمان پرنیان_ طبقه یکم

****53231 061 (نمایش کامل شماره)

روزهای شنبه ها از ساعت 05:00 صبح تا ساعت 08:00 صبح

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان سندرم تکانشی دست
 • درمان سرطان مغز
 • درمان آنسفالیت
 • درمان فشار مغز
 • درمان تومور عصب شنوایی
 • درمان منیر گوش
 • درمان سردرد خوشه ای
 • درمان سردرد تنشی
 • درمان زوال عقل
 • درمان اعتیاد
 • درمان بیش فعالی
 • درمان اوتیسم