فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)
۱۳۹۶