نوبت دهی اینترنتی
P
خوزستان، آبادان، خیابان امیری خیابان پیروزی ساختمان مهرگان طبقه 3 واحد 302 (مسیر یابی)
تلفن تماس : 3230496 061
ساعات پاسخدهی تلفن ها
شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
دوشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
چهارشنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00
پنج شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 21:00