دکتر مهدی شهرستانی
دکتر مهدی شهرستانی شماره نظام پزشکی (84286)
فوق تخصص جراحی زانو

تهران

اطلاعات تماس و نوبت دهی
خدمات دکتر مهدی شهرستانی
  • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
  • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
  • درمان شکستگی کشکک زانو
  • درمان دررفتگی کشکک زانو
  • درمان پارگی تاندون زانو
  • درمان التهاب زانو
مشاهده تمامی خدمات
آخرین سوالات پاسخ داده شده
دکتر مهدی شهرستانی
زانو رباط صلیبی
دکتر مهدی شهرستانی
فوق تخصص جراحی زانو
فوق تخصص جراحی زانو

قبل  

دکتر مهدی شهرستانی
راشیتیسم
دکتر مهدی شهرستانی
فوق تخصص جراحی زانو
فوق تخصص جراحی زانو

قبل  

دکتر مهدی شهرستانی
رباط زانو
دکتر مهدی شهرستانی
فوق تخصص جراحی زانو
فوق تخصص جراحی زانو

قبل  

دکتر مهدی شهرستانی
زانو
دکتر مهدی شهرستانی
فوق تخصص جراحی زانو
فوق تخصص جراحی زانو

قبل  

دکتر مهدی شهرستانی
عمل مچ پا
دکتر مهدی شهرستانی
فوق تخصص جراحی زانو
فوق تخصص جراحی زانو

قبل  

دکتر مهدی شهرستانی
درد زانو
دکتر مهدی شهرستانی
فوق تخصص جراحی زانو
فوق تخصص جراحی زانو

قبل