دکتر مهدی شهرستانی
فوق تخصص جراحی زانو
تهران
شماره نظام : 84286
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص ارتوپدی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی